Vodopád v Bílé strži

Vodopád v Bílé strži

Vodopád v Bílé strži je nejvyšší vodopád na české straně Šumavy, nachází se na středním toku Bílého potoka v nadmořské výšce 940 m, na severovýchodních svazíchKrálovského hvozdu, 4 km jihozápadně od Hojsovy Stráže. Vodopád se nachází v katastrálním území Hamry na Šumavě, jižní (horní) konec chráněného území zasahuje též do k. ú. Hojsova Stráž. 

Popis vodopádu

Bílý potok vytváří hluboce zaříznuté až kaňonovité údolí, které má esovitý tvar a potok v něm překonává četné skalní výchozy tvořící stupně, peřeje a nízké vodopády, jsou zde i obří hrnce vymodelované na kamenech v řečišti potoka. Skalní podloží je budováno biotiticko-muskovitickými svory, které jsou protknuty intruzemi žul akřemenných žil. Vodopád je tvořen několika stupni a kaskádami, celková výška dosahuje 13 m, nejvyšší stupeň měří 7 m.

Pralesovité porosty

Na stráních nad řečištěm se dochovaly zbytky původního horského lesa, který má pralesovitý ráz. Nejstarší porosty dosahují věku 220 až 240 let a zachovaly se právě v okolí vodopádu. Jsou tvořeny převážně smrkem (některé exempláře dosahují průměru 95 cm ve výčetní výšce), jedlí a jeřábem. Buk se vyskytuje jen řídce, hojnější je pouze na svahu nad levým břehem Bílého potoka pod úrovní 900 m n. m. V roce 1972 zde byla vyhlášena Národní přírodní rezervace Bílá Strž, která zaujímá rozlohu 79,02 ha a je v nadmořské výšce 735-1086 m.

Přístup

Bílá strž je přístupná po červeně značené turistické stezce, která vede kolem Čertova jezera a Černého jezera a prochází severní částí Národní přírodní rezervace Bílá Strž. Z ní odbočuje dřevěný chodník sestupující k vyhlídkové terase nad vodopádem (přímo k vodopádu sestup není možný). Výchozími místy k vodopádu jsou Špičácké sedlo nad Železnou Rudou, Hojsova Stráž a Hamry