Datelovská strž

Datelovská strž

Datelovská strž je přírodní rezervace ev. č. 2240 jihovýchodně od obce Dešenice v okrese Klatovy. Oblast spravuje Správa NP a CHKO Šumava.

Důvodem ochrany jsou dynamicky se vyvíjející bylinná a dřevinná společenstva.