Amálino údolí

Amálino údolí

Amálino údolí je přírodní rezervace vyhlášená 1. ledna 1994. Nachází se jihovýchodně od Kašperských Hor v CHKO Šumava. Pokrývá plochu 80,93 ha, z toho leží 77,35 ha v Plzeňském kraji (okres Klatovy) a 3,58 ha v Jihočeském kraji (okres Prachatice). Území rezervace má nesymetrický a členitý tvar, velká část těsně obklopujeZlatý potok, který rezervací protéká hlubokým údolím směrem od východu na západ. Rezervace je místem výskytu významných druhů, jsou zde rozptýleny biotopyskalisek, mokřadů, stromových skupin a pramenišť.

Rezervací prochází naučné stezky Cestou zlatokopů a Stezka strážců hranice. V okolí Zlatého potoka jsou k vidění pozůstatky dřívějšího rýžování a dolování zlata (štolyatd.). V některých štolách se vyskytují netopýři a ve štole Kristina se nachází seismická stanice. Ta zde byla zprovozněna v roce 1961 a zaznamenává ročně až 4000zemětřesení v různých částech planety.

Nejbližšími sousedními rezervacemi jsou Nebe na severu a Losenice a Losenice II na jihu.